Kejadian Berdasarkan Kitab Suci

Kitab suci pada dasarnya mengajarkan kebaikan agar manusia hidup lebih berkualitas, setiap kitab suci pasti mempunyai pesan yang sangat bermakna bagi umatnya. Kitab suci juga kerap dijadikan pedoman yang...